TurkCoder.TK
Konveyör Sistemleri | konveyör sistemleri,konveyör,minyatür,pvc bantlı konveyör
+90 212 549 70 25

Sosyal Medyada Biz}

Konveyör Sistemleri

Konveyör Sistemleri

Konveyör Sistemleri

Bugün endüstride işletme ekonomisine en fazla etki eden faktörlerden biri malzeme
iletimidir. Konveyör Sistemleri ile, sürekli malzeme iletiminde bir çok uygulama alanları içinde en
elverişli sistemi oluştururlar. Erişilebilen yüksek taşıma kapasitesi, uzun mesafelere yük
taşıma yeteneği, transport yolunun kavisli olabilmesi, basit tasarım, hafif yapı, güvenilir
işletme gibi özellikler konveyör sistemlerini en çok kullanılan taşıma makinası durumuna
getirmiştir. Taşınan malzemeler kuru veya ıslak, pülverize hububatta olduğu gibi tane veya
kömürde olduğu gibi parça halinde olabilir.
Konveyör sistemleri  esas itibariyle iki kasnak arasında gerilmiş ve rulolarla mesnetlenmiş
uçsuz bir banttan ibarettir. Normal olarak bandın üst yüzü malzemenin naklinde
kullanılmakla beraber dönüş kolundan istifade edilen konveyörler de vardır. Malzemenin
yüklemesi ve boşaltılması konveyör boyunca herhangi bir noktada yapılabilir. Daha önce
belirtildiği gibi mesafeler uzun ve kapasite büyük olursa bantlı konveyör uygun malzemenin
naklinde en ekonomik çözümü sağlar.

  • Konveyör Sitemlerinin  avantajları:
  • • Malzemelerin bir noktadan diğer bir noktaya güvenle ve hızla taşınmaları
  • • Emekten,zamandan ve maliyetten tasarruf
  • • Her ölçüde,şekilde,ağırlıkta ürünün taşınabilmesi
  • • Güvenlik sistemleri sayesinde iş güvenliğinin sağlanması
  • • Verimliliği çok büyük oranda artırır